AlienHack Professiona V.3.1.8

ประเภท : Warcraft III DotA

* อัพใหม่  hAck Map ใช้กับ TcG เวอร์ชั่นใหม่ใช้งานง่าย

* กด Start TcG ติ๊ก Clickable กด Patch Game กด Bypass เข้าเกมส์

* หากใช้งานไม่ได้ให้ออกจากเกมส์แล้วกด Bypass เข้าเกมส์ใหม่

5 ความคิดเห็น:

ZONE HACK กล่าวว่า...

http://www.mediafire.com/?w96317792zwi6dn

http://www.mediafire.com/?w96317792zwi6dn

http://www.mediafire.com/?w96317792zwi6dn

http://www.mediafire.com/?w96317792zwi6dn

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจ๋ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจ๋ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

good

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้องลอง

แสดงความคิดเห็น

<-โหวต->-(เจ๋ง)-(เยี่ยม)-(ปรับปรุง)-(พอใช้)

ด้านบน ตรงช่องเหลี่ยมแค่ คลิ๊กคนล่ะ1ครั้ง

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น